Beschermde dieren

Veel dieren mogen niet uitgevoerd worden uit de landen waar er soms nog maar enkele exemplaren van bestaan, en mogen in Nederland en de meeste andere landen ook niet ingevoerd worden. (Dat geldt overigens ook voor veel planten). Het reizen met souvenirs die gemaakt zijn van beschermde dieren of planten is ook verboden.

Enkele dierensoorten die onder deze regeling vallen, zijn: kikkertjes, slangen en hagedissen, die u voor uw terrarium zou willen meenemen. Het verbod bestaat eveneens voor veel vogensoorten, zoals roofvogels en papegaaien, maar ook apen, opgezette vogels en vlinders, koraal (en sommige soorten schelpen), parfums die muskus bevatten of in perspex gegoten insecten. Bedenk dat het niet alleen voor u erg vervelend is, als u met derge­lijke souvenirs aan de grens wordt ‘gesnapt’ (het bete­kent minstens inbeslagname, en meestal een fikse boete), maar bedenk ook dat we er met z’n allen op die manier voor kunnen zorgen dat dieren die nu bedreigd worden, niet zullen uitster­ven. Het is trouwens voor de dieren een marteling om in een kooi opgesloten te moeten reizen om vervolgens de rest van hun leven in gevangenschap te moeten leven. Op veel dieren wordt gejaagd voor slechts een klein (duur) deel ervan, zoals de slagtanden van een olifant voor piano­toetsen, biljartballen en siervoorwerpen, dit terwijl kunst­stof een goed alternatief is. Laat U dus niet verleiden door dit soort souveniers, koopt ze niet en laat duidelijk blijken dat U hiervan niet gediend bent.