Circussen

Circussen hebben vaak dierennummers op het programma staan. Achter deze acts schuilt vaak veel dierenleed. Soms worden dieren vanuit het wild gevangen en per schip of vliegtuig vervoerd naar hun eindbestemming “Het circus”.  De reis geeft een hoop stress en het gevolg is dat de dieren vaak deze reis niet overleven. Vaak worden ze ook gekocht van dierentuinen. De huisvesting van de dieren is, door het ruimtegebrek van een reizend circus, altijd te krap en is er ook gebrek aan voldoende natuurlijke omgeving, het gevolg is stress en apathisch gedrag. Bij het dresseren van de dieren komt ook veel dierenleed om de hoek kijken. Bij wilde dieren zoals leeuwen en tijgers worden soms de nagels uitgetrokken. Het trainen is gebaseerd op het principe van straffen en belonen, want geen enkel dier voert zijn kunsten op vrijwillige basis uit, dat straffen kan variëren van met een zweep slaan tot het dwingen door behulp van stroomstoten. Kijk voordat je een circus bezoekt of er op het programma dierennum­mers voorkomen en is dat het geval ga er dan niet naar toe. Ook dolfinariums maken zich schuldig aan het feit dat ze dieren huisvesten onder onnatuurlijke omstandigheden. Dolfijnen en Orca’s zwemmen in de natuur vrij en blij in de oceanen. U begrijpt wel dat een klein zwembad die vrijheid niet kan bieden. Het gevolg is vaak dat deze dieren in gevangenschap wegkwijnen, wat zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Tevens is het chloor in het water slecht voor hun gezondheid. Dieren horen eenmaal geen opgefokte kunstjes te doen ten behoeve van vermaak.