Hengelsport

Hengelen is voor veel mensen een geliefd tijdverdrijf. Weinigen lijken zich echter te realiseren dat het voor de vissen een marteling bete­kent. Inmiddels is het wetenschappelijk bewezen dat vissen net als mensen pijn en angst ervaren. Van de vissen, die na te zijn gevangen onmiddellijk in het water worden teruggezet, overlijdt naar schatting minstens 10% aan de gevol­gen hiervan. Vissen worden vaak ruw onthaakt, haakjes met eetbaar aas worden inge­slikt en vislijnen breken af waardoor de ontsnapte vis met de haak nog in z’n bek op een afschuwelijke manier aan zijn einde komt. Het vastpakken van de vis met droge handen, zorgt voor het losscheuren van de beschermde slijmlaag tezamen met de onderliggende huid, dit is te vergelijken met het ontvellen van de menselijke huid. Het gebruik van levende vissen als aas is vanzelfsprekend afschu­we­lijk. Ook leefnetten zouden verboden moeten worden, deze verlengen alleen het leven van de reeds gemartelde vis. Het wordt tijd dat mensen zich gaan realiseren dat vissen, net als andere dieren, levende wezens zijn die gerespecteerd zouden moeten worden. U kunt er wat aan doen door niet te gaan vissen, maar ook door het aanspreken van mensen die langs de kant aan het hengelen zijn, en hen voor te lichten over dit onderwerp. Vraag voor meer informatie de gratis krant aan: “Voer voor vissers” bij Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren in Den Haag.