Het gebruik van medicijnen

Voor alle reguliere medicijnen die in ons land worden verkocht zijn ooit dierproeven gedaan. De ontwikkelingskosten van een nieuw medicijn zijn mede hierdoor gigant­isch hoog. De farmaceutische industrieën voeren onderling een harde concurrentiestrijd waarvan zowel de consument als onschuldige dieren mede het slachtoffer worden. Immers zijn wij gebaat bij weer een nieuwe pijnstiller op de markt, terwijl we er al een groot aantal met nagenoeg dezelfde uitwerking hebben? Bovendien is het in heel veel gevallen al mogelijk goede en betrouwba­re medicijnen te ontwikkelen zonder het gebruik van proefdieren om deze produkten uit te testen. Vertegenwoordigers van de overheid, de wetenschap, industrie en dierenbeschermingsorganisaties werken als sinds jaren samen in; “Het Platvorm Alternatieven voor Dierproeven” om het gebruik van proefdie­ren terug te dringen door het onderzoek naar nieuwe alterna­tieven te financieren. Ook de overheid draagt hierin een aanzienlijk bedrag bij. Helaas moeten we toch constateren dat veel wetenschappers nog zeer kritisch staan om het proefdier aan de kant te zetten. Gelukkig zorgt de ‘Wet op de Dierproeven’ voor een wettelijk kader en bepaalt onder meer dat eerst dient te worden bekeken of een alternatief aanwezig is. Alleen jammer dat sommige onderzoekingsinstituten hierin een stuk minder vooruits­tre­vend zijn dan anderen. De consument is de laatste jaren steeds mondiger geworden maar helaas weinig kritisch waar het zijn eigen medicijngebruik betreft. U kunt veel meer doen dan U zelf denkt. Natuurlijk wil niemand graag pijn hebben en moet pijn bestreden worden met effectieve middelen, maar slikken we met zijn allen al niet te veel? Moeten we niet eens meer kijken naar mogelijkheden als Homeopathie, Natuurgeneeswijze en een gezonder leven? Voor  eenvoudige klachten hoeven we toch niet meteen naar de huisarts, maar kunnen we ons beperken tot de oude huismiddeltjes die de meesten van ons vergeten zijn. Bovendien verwoesten we dagelijks grote stukken regenwoud en sterven jaarlijks vele soorten planten uit waarvan we de werking voor onze  gezondheid nog in het geheel niet kennen.
Voor meer informatie over Dierproeven voor medicijnen kunt U zich richten tot Vereniging Proefdiervrij in Den Haag.