Vegetarisme

Voedsel vormt het grootste deel van onze boodschappen, dus U begrijpt wel dat U veel invloed op de producent van U voedsel heeft, als U anders gaat eten. In de vleesindustrie sterven jaarlijks miljoenen dieren. U kunt daar wat aan doen door vegetarisch te gaan eten, dat wil zeggen geen vlees of vis meer eten.

Er zijn verschillende argumenten om te stoppen met vlees eten:

  1. Om ethische redenen: Het is niet goed dat dieren een vervelend en pijnlijk leven hebben in de vleesindustrie om daarna vroegtijdig te sterven ten behoeve van vlees voor de consumptie.
  2. Ten bate van het milieu: De dieren die voor de consumptie gevangen zitten veroorzaken door hun ontlasting verzuring van de grond.
  3. Om de zogenaamde Noord-Zuid verhouding: Dit wil zeggen dat Europa en andere westerse landen de Derde Wereld landen uitbuiten. In de Derde Wereld landen wordt voedsel verbouwd voor bijvoorbeeld Nederlands vee, dit terwijl men daar zelf onvoldoende eten heeft.  Tevens is het zo dat er heel veel plantaardig (vegetarisch) voedsel nodig is om vlees te maken, om 1 ons vlees te maken moet het dier 6 kilo plantaardig voedsel eten.
  4. Tenbate van de gezondheid: zonder vlees kan de mens ook alle nood za­kelijke voedingstoffen tot zich nemen. De dieren moeten zo snel mogelijk groeien om verkocht te worden dus worden deze in de bioindustrie ingespoten met hormonen. Ook mogen zij niet ziek worden want dat kost de boer geld, dus worden ze vaak ingespoten met antibiotica, dit alles krijgt U mee in het vlees. Tegenwoordig zijn er vele soorten vleesvervangers op de markt. Wanneer U besluit vegetarisch te eten hoeft het dus niet zo te zijn dat U minder lekker eet. Uw maaltijd gaat er anders uitzien dan de maaltijd die U gewoonlijk gebru­ikt maar op z’n minst net zo lekker. Uiteindelijk, als we zelf ons eten zouden moeten vangen en slachten, zouden vele van ons vegetarier worden.

Voor meer informatie kunt U terecht bij Nederlandse Vegetariers Bond in Hilversum.